AMARA Button ‘Dream Catcher’ Purple

US$ 35.00

Meaning: SAFE and SOUND

Dream Catcher is an Ojibwe amulet of the Spider Women who protects young children and babies from bad dreams and nightmare. It is well-known that the dreamcatcher will keep the youth safe and sound.

ความหมายดีๆของชิ้นนี้ คือ ปลอดภัย และ สุขภาพดี

Dream Catcher เป็นเครื่องรางของเทพธิดาแมงมุมที่เป็นความเชื่อของอินเดียนแดงเผ่า Ojibwe เครื่องรางนี้ช่วยปกป้องเด็กเล็กและทารกจากความฝันร้าย Dream Catcherจะทำให้ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

5 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Dream Catcher charm crafted from recyclable Sterling Silver with Purple Siamite® stone, size 9 x 20.21 x 3.6 mm

บัทเทินชาร์มรูปDream Catcherชิ้นนี้ ทำจากเงินเสตอร์ลิงแท้ที่สามารถรีไซเคิลได้ ฝังประดับพลอยSiamite® สีม่วงด้วยมือ ชิ้นงานมีขนาดประมาณ 9 x 20.21 x 3.6 มม