AMARA Botton ‘Music Note’ Rainbow

US$ 47.00

Like our Amara Infinity flames, Musical notes are Infinite. Brought all together in harmony they do sound amazing and make our hearts have beats. “Music is the universal language of mankind”

ดังเช่นเดียวกับเปลวไฟ Amara Infinity ของเรา   โน้ตของดนตรีไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อตัวโน๊ตทั้งหมดถูกมารวมกันอย่างกลมกลืน  ทำให้ฟังดูน่าทึ่งและทำให้หัวใจของเราเต้นแรง “ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ”

10 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: 12-00076-10840-1-1-1-2-1-1-1-1-1 Categories: , , , , , , , , , Tag:

Description

Botton crafted from recyclable sterling silver with Multicolor Siamite® stone and CZ size 15.4 x 6.2 x 1.8 mm

บัทเทินชาร์มตัวโน้ตชิ้นนี้ ทำจากเงินสเตอร์ลิงแท้ที่สามารถรีไซเคิลได้ ฝังประดับพลอยSiamite® หลากสีสันและพลอยCubic Zirconia สีขาวด้วยมือ ชิ้นงานมีขนาดประมาณ 15.4 x 6.2 x 1.8 มม.